Junta Directiva dels Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià

COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA ELECCIONS 2020

 • President: Teri Panisello Casanova
 • Vicepresident: Juan José Ferré Pons
 • Secretari: Raül Martínez Pallarés
 • Tresorer Antonio Sopena Perna
 • Vocal: Miquel Subirats Obiol
 • Vocal: Montse Curto Cardona
 • Vocal: José Tomàs Félix Gombau
 • Vocal: Lourdes Subirats Pla
 • Vocal: Toni Castelló Albacar
 • Vocal: Divina Casanova Mascarell
 • Vocal: Toni Gallego Montañés


Amposta, 7 doctubre de 2020